Privacyverklaring Nahetziekenhuis

Gebruikers van de website Nahetziekenhuis kunnen anoniem en zonder vervulling van verplichtingen de website bezoeken en de informatie tot zich nemen. Het bezoek van de website Nahetziekenhuis gebeurt geheel op vrijwillige basis. Voor een bezoek is geen registratie nodig en zijn geen kosten verbonden. De website Nahetziekenhuis verwerkt geen persoonsgegevens en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy beleid van derden

Op de website treft u een aantal links naar andere niet bij de Nahetziekenhuis behorende websites. Nahetziekenhuis kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u
altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Disclaimer

  • De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of communicatie in de ruimste zin, behoudens opzet of grove schuld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
  • De informatie op deze site is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten. De informatie op deze site kan door het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maken gebruik van betrouwbaar geachte bronnen.
  • Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist). Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in een ziekenhuis. Informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

© Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC 2010. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.